#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 21/06/2020

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 3224/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 3119/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 3017/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2912/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2811/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2708/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2607/09/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2530/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2426/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2323/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2219/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2116/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 2012/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1908/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1805/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1701/08/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1630/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1526/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1422/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1318/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1216/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1112/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 1009/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 905/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 803/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 702/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 602/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 501/07/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 428/06/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 328/06/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 221/06/2020
Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp! – Chap 121/06/2020

Bình luận