One Punch Man

One Punch Man

Tên khác: Không có
Tác giả: ONE, Murata Yuusuke
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: manga24h.com
Ngày thêm: 09/09/2014

 

Một manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn… LOL!!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
One Punch Man – Chap 12921/02/2018
One Punch Man – Chap 128.510/02/2018
One Punch Man – Chap 12802/02/2018
One Punch Man – Chap 12719/01/2018
One Punch Man – Chap 12601/01/2018
One Punch Man – Chap 12507/12/2017
One Punch Man – Chap 124.502/12/2017
One Punch Man – Chap 12404/11/2017
One Punch Man – Chap 12313/10/2017
One Punch Man – Chap 12222/09/2017
One Punch Man – Chap 12127/08/2017
One Punch Man – Chap 12005/08/2017
One Punch Man – Chap 11921/07/2017
One Punch Man – Chap 11822/06/2017
One Punch Man – Chap 11708/06/2017
One Punch Man – Chap 11626/05/2017
One Punch Man – Chap 11512/05/2017
One Punch Man – Chap 114.524/04/2017
One Punch Man – Chap 11423/04/2017
One Punch Man – Chap 11322/04/2017
One Punch Man – Chap 11205/04/2017
One Punch Man – Chap 11124/02/2017
One Punch Man – Chap 11010/02/2017
One Punch Man – Chap 10901/02/2017
One Punch Man – Chap 10814/01/2017
One Punch Man – Chap 107.108/01/2017
One Punch Man – Chap 107.526/12/2016
One Punch Man – Chap 10723/12/2016
One Punch Man – Chap 106.512/12/2016
One Punch Man – Chap 10610/12/2016
One Punch Man – Chap 105.503/12/2016
One Punch Man – Chap 10527/11/2016
One Punch Man – Chap 10417/11/2016
One Punch Man – Chap 10312/10/2016
One Punch Man – Chap 10221/09/2016
One Punch Man – Chap 101.101/09/2016
One Punch Man – Chap 10127/08/2016
One Punch Man – Chap 10005/08/2016
One Punch Man – Chap 9923/07/2016
One Punch Man – Chap 9809/07/2016
One Punch Man – Chap 97.521/06/2016
One Punch Man – Chap 9718/06/2016
One Punch Man – Chap 9605/06/2016
One Punch Man – Chap 9520/05/2016
One Punch Man – Chap 9407/05/2016
One Punch Man – Chap 93.528/04/2016
One Punch Man – Chap 9330/03/2016
One Punch Man – Chap 9213/03/2016
One Punch Man – Chap 9127/02/2016
One Punch Man – Chap 90.525/02/2016
One Punch Man – Chap 9010/02/2016
One Punch Man – Chap 8923/01/2016
One Punch Man – Chap 8808/01/2016
One Punch Man – Chap 8725/12/2015
One Punch Man – Chap 8615/12/2015
One Punch Man – Chap 85.511/12/2015
One Punch Man – Chap 8511/12/2015
One Punch Man – Chap 8429/11/2015
One Punch Man – Chap 8314/11/2015
One Punch Man – Chap 8230/10/2015
One Punch Man – Chap 8113/10/2015
One Punch Man – Chap 8005/10/2015
One Punch Man – Chap 7909/09/2015
One Punch Man – Chap 78.507/09/2015
One Punch Man – Chap 7831/08/2015
One Punch Man – Chap 77.518/08/2015
One Punch Man – Chap 7703/08/2015
One Punch Man – Chap 7620/07/2015
One Punch Man – Chap 7516/07/2015
One Punch Man – Chap 7407/07/2015
One Punch Man – Chap 7327/06/2015
One Punch Man – Chap 7224/06/2015
One Punch Man – Chap 71.517/06/2015
One Punch Man – Chap 7116/06/2015
One Punch Man – Chap 7007/06/2015
One Punch Man – Chap 6926/05/2015
One Punch Man – Chap 6821/05/2015
One Punch Man – Chap 67.212/05/2015
One Punch Man – Chap 6704/05/2015
One Punch Man – Chap 66.603/05/2015
One Punch Man – Chap 66.530/04/2015
One Punch Man – Chap 6619/04/2015
One Punch Man – Chap 6512/04/2015
One Punch Man – Chap 6431/03/2015
One Punch Man – Chap 6328/03/2015
One Punch Man – Chap 6203/03/2015
One Punch Man – Chap 6110/02/2015
One Punch Man – Chap 6028/01/2015
One Punch Man – Chap 5913/01/2015
One Punch Man – Chap 5825/12/2014
One Punch Man – Chap 5711/12/2014
One Punch Man – Chap 56.504/12/2014
One Punch Man – Chap 5629/11/2014
One Punch Man – Chap 5504/11/2014
One Punch Man – Chap 5422/10/2014
One Punch Man – Chap 53.217/10/2014
One Punch Man – Chap 5309/10/2014
One Punch Man – Chap 5205/10/2014
One Punch Man – Chap 5117/09/2014
One Punch Man – Chap 5009/09/2014
One Punch Man – Chap 49.509/09/2014
One Punch Man – Chap 4909/09/2014
One Punch Man – Chap 48.509/09/2014
One Punch Man – Chap 4809/09/2014
One Punch Man – Chap 47.309/09/2014
One Punch Man – Chap 47.209/09/2014
One Punch Man – Chap 47.109/09/2014
One Punch Man – Chap 4709/09/2014
One Punch Man – Chap 46.209/09/2014
One Punch Man – Chap 46.109/09/2014
One Punch Man – Chap 4609/09/2014
One Punch Man – Chap 45.509/09/2014
One Punch Man – Chap 4509/09/2014
One Punch Man – Chap 4409/09/2014
One Punch Man – Chap 4309/09/2014
One Punch Man – Chap 4209/09/2014
One Punch Man – Chap 41.209/09/2014
One Punch Man – Chap 41.109/09/2014
One Punch Man – Chap 4109/09/2014
One Punch Man – Chap 4009/09/2014
One Punch Man – Chap 3909/09/2014
One Punch Man – Chap 38.109/09/2014
One Punch Man – Chap 3809/09/2014
One Punch Man – Chap 3709/09/2014
One Punch Man – Chap 3609/09/2014
One Punch Man – Chap 35.209/09/2014
One Punch Man – Chap 35.109/09/2014
One Punch Man – Chap 3509/09/2014
One Punch Man – Chap 3409/09/2014
One Punch Man – Chap 3309/09/2014
One Punch Man – Chap 3209/09/2014
One Punch Man – Chap 3109/09/2014
One Punch Man – Chap 3009/09/2014
One Punch Man – Chap 2909/09/2014
One Punch Man – Chap 2809/09/2014
One Punch Man – Chap 2709/09/2014
One Punch Man – Chap 2609/09/2014
One Punch Man – Chap 2509/09/2014
One Punch Man – Chap 2409/09/2014
One Punch Man – Chap 23.509/09/2014
One Punch Man – Chap 2309/09/2014
One Punch Man – Chap 22.509/09/2014
One Punch Man – Chap 2209/09/2014
One Punch Man – Chap 2109/09/2014
One Punch Man – Chap 2009/09/2014
One Punch Man – Chap 1909/09/2014
One Punch Man – Chap 18.509/09/2014
One Punch Man – Chap 1809/09/2014
One Punch Man – Chap 1709/09/2014
One Punch Man – Chap 1609/09/2014
One Punch Man – Chap 1509/09/2014
One Punch Man – Chap 1409/09/2014
One Punch Man – Chap 1309/09/2014
One Punch Man – Chap 1209/09/2014
One Punch Man – Chap 1109/09/2014
One Punch Man – Chap 1009/09/2014
One Punch Man – Chap 909/09/2014
One Punch Man – Chap 809/09/2014
One Punch Man – Chap 709/09/2014
One Punch Man – Chap 609/09/2014
One Punch Man – Chap 509/09/2014
One Punch Man – Chap 409/09/2014
One Punch Man – Chap 309/09/2014
One Punch Man – Chap 209/09/2014
One Punch Man – Chap 109/09/2014

Bình luận