Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện

Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 14/04/2014

 
 

Truyện xoay quanh các cuộc võ chiến giữa các nhân vật và sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn trên giang hồ như Mê Thiên thành, Quyền Lực bang, Lục Phân Bán Đường, Kim Phong Tế Vũ Lâu,…đại diện là Quan Thất, Lý Trầm Châu,Tiêu Thu Thủy,Yến Cuồng Đồ, Tô Mộng Chẩm, Lôi Tổn, Bạch Sầu Phi, Địch Phi Kinh…Ngoài ra truyện còn đề cao tình yêu suốt đời, tình huynh đệ, bạn hữu và chính nghĩa; đồng thời nói lên sự thảm khốc và vô tình, sự tráo trở, mưu mẹo, độc ác của con người nhằm đạt được mục đích: quyền lực và danh vọng trên giang hồ đầy sóng gió và biến động,………….
Các bạn muốn biết thêm giang hồ là gì và nghĩa hiệp là gì, đồng thời nhìn những chiêu thức đẹp mắt và bá đạo của các anh hùng võ hiệp thì hãy vào đọc ngay nhé bạn, bạn sẽ không hối hận khi đọc bộ này, đặc biệt nếu bạn là fan của manhua!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 9323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 9223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 9123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 9023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 8023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 7023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 6023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 5023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 4023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 3023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 2023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1123/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 1023/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 923/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 823/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 723/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 623/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 523/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 423/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 323/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 223/04/2014
Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện – Chap 123/04/2014

Bình luận