#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ở Lại Thế Kỷ Này

Ở Lại Thế Kỷ Này

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hoa Gia Trang, ngonphong.com
Ngày thêm: 20/03/2018

Bị lây nhiễm ôn dịch trở thành quỷ hút máu, hắn trải qua nhiều thế kỷ không ngừng thay đổi thân phận, chỉ vì tìm kiếm phương pháp chữa bệnh. Một lần tình cờ cô gái hắn thầm mến biết được chân tướng, liệu cô ấy sẽ không để ý đến mà yêu hắn sao?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3629/11/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3527/11/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3425/11/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3322/11/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3221/03/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3123/02/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 3016/02/2020
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2909/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2803/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2703/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2603/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2503/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2403/09/2019
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2320/10/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2207/10/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2130/09/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 2015/09/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1901/09/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1812/08/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1707/08/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1629/07/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1525/07/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1417/06/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1312/06/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1206/06/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1131/05/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 1027/05/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 922/05/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 815/05/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 708/05/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 629/04/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 529/04/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 417/04/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 307/04/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 227/03/2018
Ở Lại Thế Kỷ Này – Chap 120/03/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng