Nukoduke!

Nukoduke!

Tên khác: Không có
Tác giả: YUGI Iro
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: JaViEn
Ngày thêm: 07/07/2014

 
 

Câu chuyện về một bạn trẻ nhàn rỗi nhặt nuôi hai em nuko siêu cute ~ siêu quậy…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Nukoduke! – Chap 7408/09/2017
Nukoduke! – Chap 7301/09/2017
Nukoduke! – Chap 7201/09/2017
Nukoduke! – Chap 7101/09/2017
Nukoduke! – Chap 7026/07/2017
Nukoduke! – Chap 6920/07/2017
Nukoduke! – Chap 6810/07/2017
Nukoduke! – Chap 6708/07/2017
Nukoduke! – Chap 6608/07/2017
Nukoduke! – Chap 6508/07/2017
Nukoduke! – Chap 6424/06/2016
Nukoduke! – Chap 6324/06/2016
Nukoduke! – Chap 6226/05/2016
Nukoduke! – Chap 6112/05/2016
Nukoduke! – Chap 6024/03/2016
Nukoduke! – Chap 5924/03/2016
Nukoduke! – Chap 5830/08/2015
Nukoduke! – Chap 5710/08/2015
Nukoduke! – Chap 5610/08/2015
Nukoduke! – Chap 5510/08/2015
Nukoduke! – Chap 5421/05/2015
Nukoduke! – Chap 5321/05/2015
Nukoduke! – Chap 5221/05/2015
Nukoduke! – Chap 5121/05/2015
Nukoduke! – Chap 5013/05/2015
Nukoduke! – Chap 4913/05/2015
Nukoduke! – Chap 4813/05/2015
Nukoduke! – Chap 4713/05/2015
Nukoduke! – Chap 4613/05/2015
Nukoduke! – Chap 4513/05/2015
Nukoduke! – Chap 4405/05/2015
Nukoduke! – Chap 4308/04/2015
Nukoduke! – Chap 4214/10/2014
Nukoduke! – Chap 4109/10/2014
Nukoduke! – Chap 4002/09/2014
Nukoduke! – Chap 3930/08/2014
Nukoduke! – Chap 3827/08/2014
Nukoduke! – Chap 3727/08/2014
Nukoduke! – Chap 3627/08/2014
Nukoduke! – Chap 3519/08/2014
Nukoduke! – Chap 3419/08/2014
Nukoduke! – Chap 3307/07/2014
Nukoduke! – Chap 3207/07/2014
Nukoduke! – Chap 3107/07/2014
Nukoduke! – Chap 3007/07/2014
Nukoduke! – Chap 29 (Phần 2)07/07/2014
Nukoduke! – Chap 2907/07/2014
Nukoduke! – Chap 28 (Phần 3)07/07/2014
Nukoduke! – Chap 28 (Phần 2)07/07/2014
Nukoduke! – Chap 2807/07/2014
Nukoduke! – Chap 2707/07/2014
Nukoduke! – Chap 26 (Phần 2)07/07/2014
Nukoduke! – Chap 2607/07/2014
Nukoduke! – Chap 2507/07/2014
Nukoduke! – Chap 2407/07/2014
Nukoduke! – Chap 2307/07/2014
Nukoduke! – Chap 2207/07/2014
Nukoduke! – Chap 2107/07/2014
Nukoduke! – Chap 2007/07/2014
Nukoduke! – Chap 19 (Phần 2)07/07/2014
Nukoduke! – Chap 1907/07/2014
Nukoduke! – Chap 1807/07/2014
Nukoduke! – Chap 1707/07/2014
Nukoduke! – Chap 1607/07/2014
Nukoduke! – Chap 1507/07/2014
Nukoduke! – Chap 1407/07/2014
Nukoduke! – Chap 1307/07/2014
Nukoduke! – Chap 1207/07/2014
Nukoduke! – Chap 1107/07/2014
Nukoduke! – Chap 1007/07/2014
Nukoduke! – Chap 907/07/2014
Nukoduke! – Chap 807/07/2014
Nukoduke! – Chap 707/07/2014
Nukoduke! – Chap 607/07/2014
Nukoduke! – Chap 507/07/2014
Nukoduke! – Chap 407/07/2014
Nukoduke! – Chap 307/07/2014
Nukoduke! – Chap 207/07/2014
Nukoduke! – Chap 107/07/2014

Bình luận