#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Tên khác: Không có
Tác giả: Shyix
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 07/11/2019

Một nữ phù thủy kết hôn cùng kỵ sĩ thánh. Trong mắt những người có tư tưởng bảo thủ trong giáo hội thì đây là chuyện đại nghịch, đi trái đạo thường. Nhưng chuyện này không hề bị giáo hội phát hiện, nữ phù thủy âm thầm chung sống cùng người chồng kỵ sĩ của mình, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề bình lặng…

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 3428/05/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 3327/05/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 3215/05/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 3111/05/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 3029/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2927/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2825/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2723/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2619/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2517/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 24.513/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2407/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2304/04/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2218/03/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 2004/03/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1928/02/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1819/02/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1704/02/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1623/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1521/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1410/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1307/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1204/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1102/01/2020
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 1029/12/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 923/12/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 820/12/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 717/12/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 607/12/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 530/11/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 418/11/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 315/11/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 209/11/2019
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn – Chap 107/11/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng