Nụ Hôn Nguyền Rủa

Nụ Hôn Nguyền Rủa

Tên khác: Không có
Tác giả: Lô Mễ Ân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 21/09/2016

 

Chuyện hay và vẽ đẹp, có xôi thịt nữa
Luna sau khi thoát chết khỏi vụ nổ phát hiện ra mình là Ma nữ nên đã đến nhà của bà để huấn luyện. Khổ cái nhà của bà lại sát cạnh bên chỗ của anh em nhà sói :))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5409/12/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5306/12/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5205/12/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5107/11/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5007/11/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4904/11/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4804/11/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4704/11/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4628/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4528/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4428/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4328/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4228/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4113/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4011/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3910/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3804/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3701/10/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3629/09/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3527/09/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3424/09/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3319/09/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3217/09/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3107/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3006/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2905/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2804/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2703/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2602/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2501/03/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2428/02/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2328/02/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2227/02/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2127/02/2017
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2031/12/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1928/12/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1815/12/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1715/12/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1608/12/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1524/11/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1423/11/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1310/11/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1203/11/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1123/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1020/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 916/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 812/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 706/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 605/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 503/10/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 424/09/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 321/09/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 221/09/2016
Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 121/09/2016

Bình luận