#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, a3manga.com
Ngày thêm: 03/08/2016

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở Bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5809/01/2018
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5726/11/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5625/11/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5524/11/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5423/11/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5319/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5218/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5117/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5016/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4915/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4812/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4711/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4610/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4509/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4408/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4306/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4205/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4104/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4003/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3902/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3801/09/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3731/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3630/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3529/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3428/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3325/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3224/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3123/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3022/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2921/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2820/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2719/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2613/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2511/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2410/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2309/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2208/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2107/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2006/08/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1931/07/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1829/07/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1729/03/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1619/03/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1517/01/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1413/01/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1312/01/2017
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1226/12/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1125/12/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1009/12/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 927/11/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 819/10/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 710/10/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 601/10/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 503/09/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 425/08/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 321/08/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 219/08/2016
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 103/08/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng