#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường

Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường

Tên khác: Nụ Cười Của Cô Ấy Giống Viên Đường, Her Smile So Sweet
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Phong Y
Ngày thêm: 30/10/2019

Từ Tịnh Khu lớp 1 năm 2 lạnh lùng ít nói, nếu như không phải cứ tới tiết toán là bị thầy đuổi ra ngoài phạt đứng, e rằng là một tiểu trong suốt trong lớp này rồi. Cho đến khi học sinh chuyển trường Sở Du Ninh xuất hiện, cậu ấy bị nụ cười như kẹo ngọt của cô hấp dẫn, cho nên, vào một buổi chiều nọ, có người nhìn thấy học thần Sở Du Ninh ngay trong tiết toán giờ tự học dạy Từ Tịnh Khu học toán… 1v1 thanh xuân vườn trường siêu ngọt.

Nguyên tác: Hưu Doãn (Mạch Thượng Hương Phường Võng)
Chủ bút: Tửu Dục
Lên màu: Tam Thiên
Biên tập viên: A Mạc
Đưa vào kinh doanh: Năng Bài
Trans và Edit: Tịch

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2701/05/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2601/05/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2514/04/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2406/04/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2306/04/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2229/03/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2102/02/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 2002/02/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1902/02/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1802/02/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1702/02/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1604/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1501/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1401/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 12-1301/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1101/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 1001/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 901/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 7-801/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 601/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 501/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 401/01/2020
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 306/11/2019
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 230/10/2019
Nụ Cười Cô Ấy Giống Như Kẹo Đường – Chap 130/10/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng