Normal Class 8

Normal Class 8

Tên khác: Không có
Tác giả: Youngpaka
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Kawaii Group
Ngày thêm: 30/01/2015

 
 

Dưới đây là những câu chuyện từ một trường trung học với các học sinh cực kì đặc biệt, mà nhân vật chính là một cậu bạn đầu to. Bạn chỉ có thể cười thành tiếng qua các tập. Let’s enjoy!!!!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận