#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Nông Nữ Thù Sắc

Nông Nữ Thù Sắc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 06/06/2019

Bác sỹ ngoại khoa 35 tuổi – Tô Tâm Ngữ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn xuyên vào cơ thể một đứa trẻ ở cổ đại. Cô cố gắng nhẫn nhịn, che giấu bí mật từ từ lớn lên và tìm ra cách sinh tồn trong thế giới nam tôn nữ ty này. Hương Chi còn kết bằng hữu với Thạch Đầu, một nam oa được lão nhân thần bí đưa đến và cô ấy không biết rằng một vài hành động vượt qua lứa tuổi của mình đã bị một lão bà bà thâm tàng bất lộ trong thôn phát hiện…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 23326/10/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 23215/10/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 23112/10/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 23002/10/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22929/09/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22817/09/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22711/09/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22605/09/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22531/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22428/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22324/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22222/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22116/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 22013/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21911/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21807/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21704/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21603/08/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21530/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21429/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21323/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21219/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21114/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 21011/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20906/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20805/07/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20729/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20627/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20522/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20421/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20314/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20210/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20108/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 20005/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19901/06/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 198.527/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19824/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19721/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19617/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19515/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19412/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19307/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19205/05/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19130/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 19028/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18923/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18820/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18716/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18613/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18509/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18407/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18302/04/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18229/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18127/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 18025/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17919/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17816/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17713/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17608/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17505/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17402/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17301/03/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17226/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17122/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 17018/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16915/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16812/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16709/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16608/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16503/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16402/02/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16331/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16229/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16125/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 16023/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15919/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15818/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15716/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15614/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15513/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15408/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15306/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15205/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15102/01/2020
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 15030/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14928/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14825/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14722/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14621/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14519/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14416/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14314/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14212/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14110/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 14009/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13907/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13805/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13704/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13603/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13501/12/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13430/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13329/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13228/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13127/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 13026/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12925/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12824/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12723/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12622/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12522/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12421/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12320/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12219/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12118/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 12017/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11917/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11816/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11715/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11614/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11513/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11412/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11311/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11210/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11110/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 11009/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10908/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10807/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10706/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10605/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10502/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10401/11/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10331/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10230/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10129/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 10027/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9926/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9825/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9723/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9622/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9520/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9419/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9318/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9217/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9116/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9015/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8914/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8813/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8712/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8611/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8510/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8409/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8308/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8207/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8106/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8004/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7902/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7801/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7730/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7626/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7524/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7423/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7322/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7215/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7107/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7006/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6905/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6804/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6702/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6629/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6528/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6426/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6325/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6224/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6123/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6022/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5921/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5820/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5719/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5618/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5517/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5416/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5315/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5214/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5112/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5010/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4909/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4808/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4707/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4606/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4505/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4404/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4301/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4230/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4129/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4028/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3927/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3826/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3723/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3622/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3519/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3418/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3316/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3214/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3112/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3010/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2909/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2809/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2708/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2607/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2506/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2405/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2304/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2203/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2101/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2028/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1927/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1826/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1725/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1624/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1523/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1422/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1321/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1220/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1119/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1018/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 916/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 815/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 713/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 612/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 511/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 410/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 309/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 207/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 106/06/2019

Bình luận