#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Nông Nữ Thù Sắc

Nông Nữ Thù Sắc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 06/06/2019

Bác sỹ ngoại khoa 35 tuổi – Tô Tâm Ngữ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn xuyên vào cơ thể một đứa trẻ ở cổ đại. Cô cố gắng nhẫn nhịn, che giấu bí mật từ từ lớn lên và tìm ra cách sinh tồn trong thế giới nam tôn nữ ty này. Hương Chi còn kết bằng hữu với Thạch Đầu, một nam oa được lão nhân thần bí đưa đến và cô ấy không biết rằng một vài hành động vượt qua lứa tuổi của mình đã bị một lão bà bà thâm tàng bất lộ trong thôn phát hiện…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9318/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9217/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9116/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 9015/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8914/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8813/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8712/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8611/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8510/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8409/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8308/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8207/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8106/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 8004/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7902/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7801/10/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7730/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7626/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7524/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7423/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7322/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7215/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7107/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 7006/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6905/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6804/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6702/09/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6629/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6528/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6426/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6325/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6224/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6123/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 6022/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5921/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5820/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5719/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5618/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5517/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5416/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5315/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5214/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5112/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 5010/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4909/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4808/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4707/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4606/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4505/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4404/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4301/08/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4230/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4129/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 4028/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3927/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3826/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3723/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3622/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3519/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3418/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3316/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3214/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3112/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 3010/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2909/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2809/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2708/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2607/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2506/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2405/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2304/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2203/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2101/07/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 2028/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1927/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1826/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1725/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1624/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1523/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1422/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1321/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1220/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1119/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 1018/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 916/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 815/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 713/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 612/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 511/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 410/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 309/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 207/06/2019
Nông Nữ Thù Sắc – Chap 106/06/2019

Bình luận