Nidoume no Jinsei

Nidoume no Jinsei

Tên khác: Nidoume no Jinsei wo Isekai de, Second Life in Another World
Tác giả: Kabocha
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: [S]ky [G]arden [G]roup
Ngày thêm: 27/08/2016

 
 

Nhân vật chính hưởng dương 94 tuổi và chết, ông ta được hồi sinh đến thế giới khác với mục tiêu trở thành thần… ấy nhầm huyền thoại.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận