#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Nhất Thế Chi Tôn

Nhất Thế Chi Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 29/05/2015

Cả đời này ta không hỏi quá khứ, không cầu kiếp sau, chỉ cần oanh oanh liệt liệt, bại tấn các anh kiệt, khoái ý ân cừu, ngạo tiếu lục đạo thần ma

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận