#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhĩ Căn
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 20/02/2019

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận