#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhất Nhân Chi Hạ

Nhất Nhân Chi Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Động Mạn Đường
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 30/05/2016

Theo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 25324/09/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 25220/09/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 25102/09/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 25030/08/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24924/08/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24816/08/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24731/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24630/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24529/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24429/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24326/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24224/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24123/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24021/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23920/07/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23810/05/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23706/05/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23609/04/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23506/04/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23403/04/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23331/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23230/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23128/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23026/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22925/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22823/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22722/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22621/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22521/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22415/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22312/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22210/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22108/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22007/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21906/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21804/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21703/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21601/03/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21528/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21427/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21326/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21225/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21123/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21022/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20920/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20819/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20718/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20617/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20516/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20415/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20314/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20213/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20113/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20013/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19910/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19809/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19708/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19608/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19508/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19406/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19304/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19203/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19102/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19028/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18927/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18826/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18725/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18624/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18524/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18423/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18322/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18221/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18120/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18020/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17919/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17819/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17718/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17617/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17516/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17415/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17314/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17213/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17112/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17011/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16911/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16809/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16708/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16607/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16506/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16404/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16303/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16202/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16131/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16030/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15930/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15826/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15725/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15623/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15521/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15416/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15315/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15214/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15113/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15012/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14908/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14806/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14704/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14603/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14502/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14430/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14327/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14226/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14124/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14022/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13920/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13819/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13718/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13616/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13513/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13411/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13310/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13209/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13106/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13005/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12931/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12830/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12725/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12624/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12523/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12422/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12321/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12220/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12118/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12017/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11907/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11806/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11705/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11604/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11503/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11402/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11301/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11220/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11115/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11014/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10913/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10811/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10710/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10609/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10507/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10401/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10331/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10229/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10128/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10027/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9926/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9824/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9723/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9623/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9522/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9420/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9319/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9218/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9117/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9016/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8915/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8814/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8713/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8612/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8511/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8410/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8309/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8208/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8107/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8006/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7905/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7804/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7703/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7602/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7531/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7430/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7329/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7228/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7127/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7026/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6924/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6823/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6722/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6621/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6520/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6419/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6315/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6214/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6113/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6009/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5908/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5804/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5704/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5604/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5503/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5403/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5302/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5202/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5102/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5001/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4901/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4830/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4729/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4628/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4526/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4425/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4325/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4224/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4123/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4023/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3922/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3821/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3721/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3620/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3520/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3420/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3319/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3219/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3119/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3019/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2918/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2818/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2717/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2617/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2516/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2416/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2315/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2213/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2113/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2012/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1912/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1811/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1711/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1610/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1510/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1409/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1309/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1209/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1109/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1009/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 908/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 808/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 708/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 607/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 506/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 406/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 331/05/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 231/05/2016
Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 130/05/2016

Bình luận