#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu

Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vân Nam Thời Đại, Tiên Man Động Man
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 12/07/2017

Vì để củng cố thế lực, tứ đại gia tộc của thành phố Quan Hải đã lần lượt dâng tặng người thừa kế cho Trình Tân Nhiễm – chủ nhân của Trình gia – gia tộc có thế lực bao trùm cả thành phố Quan Hải. Cùng lúc đó, Trình gia cũng gặp phải đủ loại biến cố từ trong ra ngoài. Hãy đón xem để biết gia chủ bá đạo của Trình gia đã làm thế nào để giải quyết đống rắc rối này, thu mĩ nam về tay và trở thành vương nhé.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 7323/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 7217/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 7115/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 7011/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6906/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6802/06/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6729/05/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6622/05/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6517/05/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6410/05/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6304/05/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6228/04/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6118/04/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 6012/04/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5908/04/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5830/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5725/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5621/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5517/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5401/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5301/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5201/03/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5117/02/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 5008/02/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4916/01/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4806/01/2020
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4719/12/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4606/12/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4526/11/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4415/11/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4322/10/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4211/10/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4126/09/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 4007/09/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3902/09/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3825/08/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3724/08/2019
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3616/08/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3512/08/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3402/08/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3327/07/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3206/07/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3126/06/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 3020/06/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2915/06/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2803/06/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2730/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2627/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2520/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2414/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2308/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2203/05/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2130/04/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 2012/04/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1910/04/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1805/03/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1704/03/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1615/02/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1513/02/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1431/01/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1320/01/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1216/01/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1115/01/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 1014/01/2018
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 926/11/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 828/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 720/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 606/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 506/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 406/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 305/08/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 212/07/2017
Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu – Chap 112/07/2017

Bình luận