#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 21/07/2019

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5623/05/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5521/05/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5420/05/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5319/05/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5226/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5122/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 5021/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4920/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4819/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4705/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4604/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4502/04/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4405/03/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4328/02/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4227/02/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4126/02/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 4025/02/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3912/02/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3823/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3722/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3621/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3510/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3407/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3304/01/2020
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3214/12/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3111/12/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 3010/12/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2901/12/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2823/11/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2716/11/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2609/11/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2504/11/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2428/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2320/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2213/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2107/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 2007/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1907/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1806/10/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1723/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1617/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1512/09/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1431/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 13.224/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1320/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1211/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1110/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 1008/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 906/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 805/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 704/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 601/08/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 530/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 427/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 326/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 224/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 123/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 0.222/07/2019
Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt – Chap 0.121/07/2019

Bình luận