Nhật Kí Chạy Trốn Diêm La Điện

Nhật Kí Chạy Trốn Diêm La Điện

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 15/04/2016

 
 

Mới ở trong quan tài chui ra thì gặp được 1 anh đẹp zai
một câu chuyện vô cùng hài hước…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận