#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công

Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Mạn Mạn Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 26/11/2016

Vì cần tiền làm phẫu thuật cho mẹ, nên Hà Thư Uyển phải bán thân, được một vị công tử ca giúp đỡ, nên cô cảm động, quyết định giữ lại đứa nhỏ. Tuy rằng cuộc sống rất vất vả, nhưng cô vẫn kiên cường, cuối cùng theo một cái kiểu mô típ cũ, cô gặp lại vị công tử ca đó… Và cô không thể không…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17621/12/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17518/12/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17402/11/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17329/10/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17221/10/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17115/10/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 17006/10/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16902/10/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16829/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16726/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16624/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16523/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16418/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16312/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16212/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16109/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 16001/09/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15929/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15825/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15724/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15623/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15517/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15416/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15308/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15204/08/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15129/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 15028/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14921/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14817/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14715/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14614/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14507/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14404/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14301/07/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14227/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14123/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 14020/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13918/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13817/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13709/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13606/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13503/06/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13430/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13329/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13227/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13126/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 13025/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12924/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12823/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12722/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12621/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12520/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12419/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12304/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12201/05/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12130/04/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 12023/04/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11909/04/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11803/04/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11729/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11627/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11526/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11425/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11321/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11217/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11109/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 11006/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10905/03/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10823/02/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10722/02/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10612/02/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10506/02/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10431/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10329/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10225/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10120/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 10018/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9913/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9809/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9707/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9604/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9503/01/2018
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9427/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9323/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9221/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9116/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 9013/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8909/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8808/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8707/12/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8628/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8526/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8423/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8322/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8216/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8115/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 8009/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7904/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7802/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7701/11/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7626/10/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7521/10/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7419/10/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7318/10/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7230/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7127/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 7023/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6918/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6815/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6702/09/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6630/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6526/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6423/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6320/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6217/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6112/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 6009/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5906/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5803/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5701/08/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5630/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5529/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5423/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5318/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5213/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5109/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 5006/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4902/07/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4828/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4725/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4623/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4522/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4420/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4313/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4212/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4104/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 4003/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3902/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3801/06/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3730/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3629/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3528/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3427/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3326/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3225/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3124/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 3023/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2922/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2821/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2720/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2618/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2517/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2416/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2315/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2214/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2113/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 2012/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1911/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1810/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1709/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1608/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1507/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1406/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1304/05/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1213/02/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1112/02/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 1011/02/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 909/02/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 828/01/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 720/01/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 617/01/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 515/01/2017
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 423/12/2016
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 307/12/2016
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 228/11/2016
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công – Chap 126/11/2016

Bình luận