Nhất Chỉ Sủng Hôn

Nhất Chỉ Sủng Hôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, Lên Ngôi Sắc Nữ
Ngày thêm: 04/11/2017

 

Nàng bị người nhà hãm hại ngủ với một nam nhân xa lạ, hôm sau một nhóm mặc áo đen tới ép nàng đến cục dân chính để kết hôn với nam nhân kia…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận