#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhất Chỉ Sủng Hôn

Nhất Chỉ Sủng Hôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, Lên Ngôi Sắc Nữ
Ngày thêm: 04/11/2017

Nàng bị người nhà hãm hại ngủ với một nam nhân xa lạ, hôm sau một nhóm mặc áo đen tới ép nàng đến cục dân chính để kết hôn với nam nhân kia…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 8121/09/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 8021/09/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7921/09/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7827/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7727/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7627/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7519/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7419/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7319/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7219/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7119/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 7019/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6919/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6819/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6719/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6619/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6519/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6419/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6319/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6219/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6119/08/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 6015/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5914/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 57-5814/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5609/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5509/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5409/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5309/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5205/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5105/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 5005/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4905/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4805/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4705/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4605/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4505/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4405/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4305/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4205/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4105/07/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 4019/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3919/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3819/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3718/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3618/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3518/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3418/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3318/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3202/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3101/04/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 3022/03/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2915/02/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2805/02/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2702/02/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2631/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2531/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2431/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2331/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2219/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2119/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 2019/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1919/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1819/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1719/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1619/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1519/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1419/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1319/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1219/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1102/01/2018
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 1031/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 931/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 831/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 731/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 631/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 531/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 431/12/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 309/11/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 207/11/2017
Nhất Chỉ Sủng Hôn – Chap 104/11/2017

Bình luận