#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhà Tù Không Thời Gian

Nhà Tù Không Thời Gian

Tên khác: Space Time Prison
Tác giả: Bạch Hiểu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: lạc thiên truyentranh8
Ngày thêm: 22/04/2016

Con người vì quá lạm dụng thuốc đã dẫn tới hình thành một gióng loài mới, Ma cà rồng. Cuộc chiến giữa MA cà rồng và con người kết thúc, những vampire phải đeo vòng cổ chịu sự giám sát của con người. Hãy cùng theo dõi tiếp cuộc phiêu lưu của main, một bán vampire

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11620/09/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11510/07/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11403/07/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11330/06/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11224/06/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11124/06/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 11024/06/2018
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10906/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10805/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10705/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10604/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10502/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10401/12/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10328/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10227/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10126/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 10025/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9924/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9821/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9720/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9619/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9518/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9417/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9316/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9214/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9112/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 9010/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8908/11/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8829/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8727/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8625/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8524/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8421/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8319/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8219/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8115/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 8013/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7913/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7813/10/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7701/08/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7631/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7530/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7428/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7326/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7225/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7125/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 7023/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6923/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6821/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6720/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6619/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6518/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6417/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6316/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6215/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6114/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 6013/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5912/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5811/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5710/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5609/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5508/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5407/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5307/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5205/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5104/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 5004/07/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4924/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4822/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4721/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4620/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4520/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4419/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4319/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4218/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4117/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 4016/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3915/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3814/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3713/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3613/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3512/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3412/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3312/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3210/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3109/06/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 3023/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2921/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2820/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2720/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2616/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2516/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2414/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2313/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2211/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2109/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 2006/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1905/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1804/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1703/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1602/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1502/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1401/05/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1329/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1229/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1127/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 1025/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 925/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 824/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 724/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 623/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 522/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 422/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 322/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 222/04/2016
Nhà Tù Không Thời Gian – Chap 122/04/2016

Bình luận