Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Tên khác: Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1
Ngày thêm: 15/02/2017

 

Cuộc tình một đêm không có kết quả, cô ấy không chỉ len lén trốn đi mà còn dám để “chiến thư” lại trên khăn trải giường, vì thế hắn thề phải tìm cho bằng được cô ấy, ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đại chúng đều đăng lệnh truy nã cô ấy. Khi Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, khuôn mặt của cô đỏ bừng “Tần Tấn Dương… chủ tịch tập đoàn Tần Thị…”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7523/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7419/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7316/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7213/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7109/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 7005/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6902/01/2018
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6829/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6726/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6622/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6519/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6416/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6312/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6208/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6105/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 6002/12/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5928/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5825/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5722/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5617/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5514/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5410/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5308/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5205/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5103/11/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 5029/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4924/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4821/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4717/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4616/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4510/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4407/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4303/10/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4230/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4126/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 4023/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3919/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3815/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3712/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3608/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3506/09/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3429/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3326/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3224/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3118/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 3015/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2911/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2808/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2704/08/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2628/07/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2522/07/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2414/07/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2307/07/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2201/07/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2125/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 2018/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1918/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1818/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1718/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1618/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1518/06/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1424/05/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1302/05/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1228/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1121/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 1012/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 907/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 801/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 701/04/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 616/03/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 507/03/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 428/02/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 319/02/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 217/02/2017
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài – Chap 115/02/2017

Bình luận

Tết 2018