#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nguyệt Trầm Ngâm

Nguyệt Trầm Ngâm

Tên khác: Không có
Tác giả: Khanh Phi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Snow Group, Miêu Truyện
Ngày thêm: 11/09/2017

Nàng ấy vốn là Nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế, trời Sinh thông minh, tư chất hơn người, nhưng do sinh trong thời loạn, nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Mười năm mài 1 kiếm, cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công. Một thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù, nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu, trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù, mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 12010/10/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11916/08/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11823/07/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11717/06/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11622/05/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11521/04/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11408/04/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11308/04/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11214/03/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11114/03/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 11004/03/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10915/02/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10815/02/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10708/02/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10631/01/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10531/01/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10413/01/2020
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10328/12/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10228/12/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10128/12/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 10022/11/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9922/11/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9806/11/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9706/11/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9606/11/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9520/10/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9413/09/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9308/09/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9218/08/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9106/08/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 9001/08/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8926/07/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8802/07/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8722/06/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8604/06/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8530/05/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8412/05/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8303/05/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8225/04/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8119/04/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 8008/04/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7925/03/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7814/03/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7708/03/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7617/02/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7529/01/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7422/01/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7318/01/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7211/01/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7104/01/2019
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 7025/12/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6916/12/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6808/12/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6730/11/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6622/11/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6512/11/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6402/11/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6326/10/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6215/10/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6105/10/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 6025/09/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5917/09/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5810/09/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5704/09/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5627/08/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5520/08/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5413/08/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5306/08/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5230/07/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5123/07/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 5012/07/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4902/07/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4824/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4717/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4613/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4510/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4407/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4303/06/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4231/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4129/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 4026/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3922/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3819/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3715/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3613/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3512/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3407/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3304/05/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3230/04/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3125/04/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 3014/04/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2908/04/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2831/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2720/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2617/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2512/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2408/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2302/03/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2222/02/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2112/02/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 2005/02/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1931/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1823/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1718/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1617/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1514/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1402/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1302/01/2018
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1216/12/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1112/12/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 1029/10/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 922/10/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 808/10/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 701/10/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 623/09/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 520/09/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 416/09/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 314/09/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 212/09/2017
Nguyệt Trầm Ngâm – Chap 111/09/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng