#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 08/12/2017

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh…

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nguyên Tôn – Chap 211.204/05/2020
Nguyên Tôn – Chap 211.104/05/2020
Nguyên Tôn – Chap 210.204/05/2020
Nguyên Tôn – Chap 210.129/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 209.229/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 209.124/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 208.224/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 208.115/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 207.211/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 207.111/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 206.203/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 206.103/04/2020
Nguyên Tôn – Chap 20520/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 20420/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 20320/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 20220/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 20120/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 20020/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19920/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19820/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19720/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19620/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19520/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19420/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19320/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19219/02/2020
Nguyên Tôn – Chap 19123/01/2020
Nguyên Tôn – Chap 19015/01/2020
Nguyên Tôn – Chap 18908/01/2020
Nguyên Tôn – Chap 18808/01/2020
Nguyên Tôn – Chap 18720/12/2019
Nguyên Tôn – Chap 18613/12/2019
Nguyên Tôn – Chap 18508/12/2019
Nguyên Tôn – Chap 18427/11/2019
Nguyên Tôn – Chap 18318/11/2019
Nguyên Tôn – Chap 18205/11/2019
Nguyên Tôn – Chap 18130/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 18025/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17922/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17818/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17712/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17607/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17502/10/2019
Nguyên Tôn – Chap 17428/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 17323/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 17219/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 17114/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 17011/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 16909/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 16806/09/2019
Nguyên Tôn – Chap 16729/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16626/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16526/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16426/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16324/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16224/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16124/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 16024/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15924/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15824/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15724/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15624/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15524/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15424/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15324/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15224/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15102/08/2019
Nguyên Tôn – Chap 15030/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14927/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14822/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14715/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14611/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14506/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14404/07/2019
Nguyên Tôn – Chap 14330/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 14225/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 14121/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 14014/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 13911/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 13806/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 13703/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 13601/06/2019
Nguyên Tôn – Chap 13506/05/2019
Nguyên Tôn – Chap 13430/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 13325/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 13224/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 13122/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 13019/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12917/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12815/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12713/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12607/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12505/04/2019
Nguyên Tôn – Chap 12431/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 12329/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 12222/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 12119/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 12017/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 11912/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 11810/03/2019
Nguyên Tôn – Chap 11727/02/2019
Nguyên Tôn – Chap 11625/02/2019
Nguyên Tôn – Chap 11520/02/2019
Nguyên Tôn – Chap 11418/02/2019
Nguyên Tôn – Chap 11301/02/2019
Nguyên Tôn – Chap 11229/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 11126/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 11024/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10920/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10818/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10711/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10609/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10504/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10402/01/2019
Nguyên Tôn – Chap 10329/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 10226/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 10121/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 10018/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 9912/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 9811/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 9705/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 9604/12/2018
Nguyên Tôn – Chap 9529/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 9428/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 9320/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 9219/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 9114/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 9013/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 8907/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 8806/11/2018
Nguyên Tôn – Chap 8731/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8630/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8524/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8424/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8312/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8205/10/2018
Nguyên Tôn – Chap 8128/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 8025/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7921/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7818/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7715/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7613/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7512/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7406/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7305/09/2018
Nguyên Tôn – Chap 7228/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 7128/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 7024/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6918/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6817/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6710/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6607/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6507/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6401/08/2018
Nguyên Tôn – Chap 6329/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 6226/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 6123/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 6017/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5913/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5810/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5707/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5603/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5501/07/2018
Nguyên Tôn – Chap 5428/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 5324/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 5220/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 5116/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 5013/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 4908/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 4805/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 4701/06/2018
Nguyên Tôn – Chap 4629/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4525/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4421/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4318/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4216/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4110/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 4006/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 3903/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 3801/05/2018
Nguyên Tôn – Chap 3726/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3624/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3519/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3416/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3313/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3209/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3106/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 3003/04/2018
Nguyên Tôn – Chap 2931/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2827/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2723/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2619/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2516/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2414/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2308/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2202/03/2018
Nguyên Tôn – Chap 2126/02/2018
Nguyên Tôn – Chap 2021/02/2018
Nguyên Tôn – Chap 1909/02/2018
Nguyên Tôn – Chap 1805/02/2018
Nguyên Tôn – Chap 1702/02/2018
Nguyên Tôn – Chap 1629/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1526/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1422/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1318/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1215/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1112/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 1009/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 906/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 804/01/2018
Nguyên Tôn – Chap 729/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 625/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 522/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 419/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 315/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 211/12/2017
Nguyên Tôn – Chap 108/12/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng