Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Quang/ Machine Studio
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, a3manga.com
Ngày thêm: 19/12/2016

 
 

Tả Thần An đã tặng cho học trưởng cho quý mến một bình nước ép rau củ tự tay mình làm. Trên đường về cô đã gặp phải ma cà rồng, trong lúc nguy hiểm một thanh niên tóc trắng mắt đỏ đã cứu cô. Buộc phải kí kết khế ước máu, đừng giữa tình yêu của học trưởng và Chủ Nhân khát máu cô sẽ phải chọn ai?… Chúng ta gặp nhau giây phút đó, không chừng là đã sớm yêu mến nhau…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng