#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Quang/ Machine Studio
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, a3manga.com
Ngày thêm: 19/12/2016

Tả Thần An đã tặng cho học trưởng cho quý mến một bình nước ép rau củ tự tay mình làm. Trên đường về cô đã gặp phải ma cà rồng, trong lúc nguy hiểm một thanh niên tóc trắng mắt đỏ đã cứu cô. Buộc phải kí kết khế ước máu, đừng giữa tình yêu của học trưởng và Chủ Nhân khát máu cô sẽ phải chọn ai?… Chúng ta gặp nhau giây phút đó, không chừng là đã sớm yêu mến nhau…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9603/12/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9505/11/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9422/10/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9301/10/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9218/08/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9128/07/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9006/07/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8930/06/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8814/06/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8728/05/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8611/05/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8528/04/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8424/04/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8306/04/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8204/04/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8116/03/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8012/03/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7902/03/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7826/02/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7708/02/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7629/01/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7514/01/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7408/01/2018
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7329/12/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7221/12/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7115/12/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7008/12/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6930/11/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6824/11/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6717/11/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6610/11/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6503/11/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6428/10/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6319/10/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6214/10/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6105/10/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6029/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5922/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5818/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5717/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5617/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5516/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5413/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5312/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5204/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5103/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 5001/09/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4931/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4830/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4729/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4628/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4527/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4426/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4325/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4224/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4122/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4021/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3920/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3819/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3717/08/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3612/07/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3529/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3424/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3323/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3217/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3116/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3014/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2912/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2810/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2708/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2606/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2505/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2404/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2303/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2201/04/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2130/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2029/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1928/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1824/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1723/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1620/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1516/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1413/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1307/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1205/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1102/03/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1027/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 926/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 824/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 723/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 622/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4-520/02/2017
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 323/12/2016
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 219/12/2016
Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 119/12/2016

Bình luận