#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế

Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 24/07/2019

Sau khi “tử vong”, vai chính của một vở kịch sân khấu Sở Tiêu Tiêu trở thành linh hồn đi theo minh tinh Cố Hàn Tinh, ẩn hình ở tại nhà của minh tinh, cùng diễn vở kịch tình ái giữa người và quỷ. Một u linh luôn đi theo từ lúc anh là một minh tinh thần tượng chuyển hình thành ảnh đế phái thực lực, và trở thành hạt bụi được nâng niu trong tim của thiếu niên khuynh thế. Âm mưu, tính kế nối gót mà tới, càng khó vượt qua hơn là thân phận của hai người, “Nếu có một ngày em biến mất thì sao?”, “Tìm em, tiếp tục tình duyên của chúng ta”…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8515/07/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8426/06/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8311/06/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8210/06/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8106/06/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 8004/06/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7929/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7826/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7711/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7609/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7507/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7401/05/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7330/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7226/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7118/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 7016/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6905/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6804/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6703/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6601/04/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6531/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6423/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6319/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6209/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6106/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 6005/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5904/03/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5828/02/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5726/02/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5603/02/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5530/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5428/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5326/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5223/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5114/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 5010/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4908/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4807/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4702/01/2020
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4625/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4524/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4419/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4318/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4217/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4113/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 4012/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3911/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3810/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3709/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3607/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3506/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3403/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3301/12/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3227/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3117/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 3013/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2909/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2805/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2702/11/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2626/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2523/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2416/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2315/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2212/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2105/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 2002/10/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1928/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1821/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1716/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1612/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1506/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1403/09/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1329/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1226/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1117/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 1016/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 912/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 811/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 707/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 602/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 501/08/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 430/07/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 329/07/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 227/07/2019
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế – Chap 124/07/2019

Bình luận