#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất

Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất

Tên khác: Không có
Tác giả: Kinh Kỳ Công Trường
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: beeng
Ngày thêm: 22/02/2020

Đây là một thế giới nguyên thủy, khác với những gì chúng ta biết, Hổ răng kiếm biết biến thân, gấu trúc biết kungfu, bóng tối ập đến, chỉ có cột đồ đằng là chiếu sáng được bộ tộc. Là một kiến trúc sư cấp cao, Viêm Tẫn nhìn những người nguyên thủy biết phi thiên độn địa, nhưng vẫn không sợ hãi, vì cậu ta mới chính là là người mạnh nhất. Đánh thức lửa của Tổ Thần, mang đến vinh quang cho bộ lạc!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2827/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2722/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2622/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2507/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2406/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2305/05/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2209/04/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2102/04/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 2020/03/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1913/03/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1806/03/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1703/03/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1622/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1522/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1422/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1322/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1222/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1122/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 1022/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 922/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 822/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 722/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 622/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 522/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 422/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 322/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 222/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 122/02/2020
Người Nguyên Thủy Mạnh Nhất – Chap 022/02/2020

Bình luận