#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 07/01/2019

Thiếu niên Diệp Thanh vũ đã từng tận mắt thấy phụ mẫu bị cừu địch sát hại, tại phụ mẫu lâm chung ưng thuận lời hứa trong bốn năm không thể rời đi phụ mẫu trước mộ phần, đành phải khổ luyện tu vi, thời gian thấm thoắt bốn năm thời gian đã qua, Diệp Thanh vũ bằng vào thiên phú và bốn năm tu vi, thi vào Bạch Lộc Học Viện, đánh mặt những cái kia đã từng xem thường mình người, tìm tới cừu gia báo thù cho cha mẹ rửa hận.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 3325/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 3224/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 3124/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 3024/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2924/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2811/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2709/08/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2627/07/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2525/07/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2408/07/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2308/07/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2218/06/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2116/06/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2029/05/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1917/05/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 18.530/04/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1828/04/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1726/04/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1616/04/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1514/04/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1428/03/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1328/03/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1212/03/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 11.202/03/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1128/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 10.226/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1025/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 921/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 817/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 7.205/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 703/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 6.201/02/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 631/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 5.229/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 526/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 4.220/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 418/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 3.216/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 314/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 2.212/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 210/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 1.208/01/2019
Ngự Thiên Thần Đế – Chap 107/01/2019

Bình luận