#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 07/01/2019

Thiếu niên Diệp Thanh vũ đã từng tận mắt thấy phụ mẫu bị cừu địch sát hại, tại phụ mẫu lâm chung ưng thuận lời hứa trong bốn năm không thể rời đi phụ mẫu trước mộ phần, đành phải khổ luyện tu vi, thời gian thấm thoắt bốn năm thời gian đã qua, Diệp Thanh vũ bằng vào thiên phú và bốn năm tu vi, thi vào Bạch Lộc Học Viện, đánh mặt những cái kia đã từng xem thường mình người, tìm tới cừu gia báo thù cho cha mẹ rửa hận.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận