Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 07/09/2016

 
 

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề “Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?”
“Cái kịch bản này không đúng nha!”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ngự Linh Thế Giới – Chap 10124/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 10022/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9922/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9822/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9715/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9607/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9505/04/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9430/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9326/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9221/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9121/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 9014/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8910/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8810/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8704/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8602/03/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8528/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8426/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8326/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8224/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8123/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 8022/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7922/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7820/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7720/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7617/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7516/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7416/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7314/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7213/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7110/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 7009/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6907/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6805/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6704/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6603/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6503/02/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6424/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6316/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6215/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6110/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 6007/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5906/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5802/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5701/01/2017
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5631/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5529/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5426/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5321/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5218/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5113/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 5012/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4908/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4804/12/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4730/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4627/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4527/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4427/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4325/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4218/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4117/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 4017/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3915/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3814/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3712/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3606/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3504/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3402/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3301/11/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3231/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3130/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 3029/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2928/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2825/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2723/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2622/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2521/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2420/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2319/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2218/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2117/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 2012/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1907/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1806/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1705/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1604/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1503/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1402/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1301/10/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1230/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1125/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 1023/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 919/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 817/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 715/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 613/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 513/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 411/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 309/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 208/09/2016
Ngự Linh Thế Giới – Chap 107/09/2016

Bình luận

CMD368 Đóng