#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 19/06/2019

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15723/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15621/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15519/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15415/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15311/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15206/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15105/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 15001/10/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14927/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14823/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14721/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14619/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14516/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14413/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14309/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14208/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14104/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 14002/09/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13930/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13826/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13723/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13620/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13519/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13416/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13315/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13210/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13109/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 13005/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12902/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12801/08/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12729/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12628/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12526/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12425/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12322/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12220/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12117/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 12016/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11915/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11812/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11710/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11609/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11508/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11405/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11303/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11202/07/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11127/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 11024/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10923/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10820/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10719/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10613/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10512/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10411/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10303/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10201/06/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10128/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 10027/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9923/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9820/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9717/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9613/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9509/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9403/05/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9329/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9225/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9123/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 9018/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8916/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8813/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8708/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8606/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8505/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8402/04/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8330/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8228/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8126/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 8024/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7922/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7819/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7716/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7611/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7506/03/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7424/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7316/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7213/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7109/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7004/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6924/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6815/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6715/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6615/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6505/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6427/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6315/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6210/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6104/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6028/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5925/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5823/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5719/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5615/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5509/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5404/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5301/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5230/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5124/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5022/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4921/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4817/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4715/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4607/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4506/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4403/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4301/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4229/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4128/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4027/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3925/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3824/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3721/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3620/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3518/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3417/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3315/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3214/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3112/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3011/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2910/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2809/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2707/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2605/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2504/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2429/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2328/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2227/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2125/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2024/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1919/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1816/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1712/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1609/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1507/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1405/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1329/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1227/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1126/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1023/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 918/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 809/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 708/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 603/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 502/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 426/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 323/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 219/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 119/06/2019

Bình luận