#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 19/06/2019

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7424/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7316/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7213/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7109/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 7004/02/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6924/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6815/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6715/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6615/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6505/01/2020
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6427/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6315/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6210/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6104/12/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 6028/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5925/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5823/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5719/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5615/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5509/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5404/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5301/11/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5230/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5124/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 5022/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4921/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4817/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4715/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4607/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4506/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4403/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4301/10/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4229/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4128/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 4027/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3925/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3824/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3721/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3620/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3518/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3417/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3315/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3214/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3112/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 3011/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2910/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2809/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2707/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2605/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2504/09/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2429/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2328/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2227/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2125/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 2024/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1919/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1816/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1712/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1609/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1507/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1405/08/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1329/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1227/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1126/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 1023/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 918/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 809/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 708/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 603/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 502/07/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 426/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 323/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 219/06/2019
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen – Chap 119/06/2019

Bình luận