Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 20/05/2014

 
 

Cười cười phong lôi chấn 
Giận Dữ Thương Hải Hàn 
Nhất thủ phá Thương Khung 
Nhất kiếm vũ trường thiên
Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 36.521/03/2017
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3624/02/2017
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 35.526/01/2017
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3517/01/2017
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 34.528/12/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3415/12/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 33.502/12/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3316/11/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 32.503/11/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3219/10/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 31.501/10/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3129/09/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 30.526/08/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 3015/08/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 29.522/07/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2914/07/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 28.504/07/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2804/07/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 27.503/07/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2727/06/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 26.526/06/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2625/06/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 25.223/06/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 25.127/03/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 24.401/03/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 24.301/03/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 24.213/02/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 24.127/01/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 23.523/01/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2316/01/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 2211/01/2016
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 21.323/12/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 21.219/12/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 21.119/12/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 20.314/11/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 20.204/11/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 20.122/10/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1921/10/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1819/08/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1716/08/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1601/05/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1520/04/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1414/02/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1302/01/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1201/01/2015
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1131/12/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 1001/10/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 927/08/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 810/08/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 707/07/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 620/05/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 520/05/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 420/05/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 320/05/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 220/05/2014
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Chap 120/05/2014

Bình luận

CMD368 Đóng