#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê

Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 03/07/2019

Một nữ chính luôn tự biến mình thành bộ dạng diêm dúa lòe lẹt, làm thế nào chinh phục được bá đạo tổng tài tính tình lãnh đạm lại còn bị đồn là Gay? Sắc dụ không được, vậy thì bá vương ngạnh thượng cung đi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 5309/04/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 5207/04/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 5130/03/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 5028/03/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4913/03/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4804/03/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4731/01/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4618/01/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4516/01/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4403/01/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4301/01/2020
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4224/12/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4121/12/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 4006/12/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3930/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3828/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3726/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3616/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3507/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3404/11/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3330/10/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3225/10/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3103/10/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 3002/10/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2927/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2826/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2725/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2624/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2523/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2420/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2314/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2211/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2111/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 2005/09/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1931/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1819/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1713/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1608/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1504/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1403/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1301/08/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1231/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1126/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 1025/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 918/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 814/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 712/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 611/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 508/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 408/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 306/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 205/07/2019
Ngạo Kiều Tổng Tài Sủng Điềm Thê – Chap 103/07/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng