Nam Yên Trai Bút Lục

Nam Yên Trai Bút Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Xác Tiểu Sát
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Vọng Nhãn Dục Xuyên
Ngày thêm: 18/09/2016

 
 

Câu chuyện xoay quanh Nam Yên Trai – một tiệm bán hương liệu và nữ chủ nhân đầy bí ẩn, Lục Mạn Sanh. Tại đây đã xảy ra nhiều câu chuyện ly kỳ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận