#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam

Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 13/12/2019

Bản hiện đại của Manh Sư Tại Thượng, tiểu bạch liên nghèo rớt mồng tơi được nam thần cứu giúp, nam thần còn bảo vệ tiểu bạch liên lớn lên trở thành phúc hắc liên đại sát tứ phương.

– “Có phải anh có mưu đồ gì với tôi không? Lẽ nào là nhìn trúng cơ thể của tôi?!”
– “Ngốc quá, anh tìm em rất lâu rồi, bây giờ, chỉ muốn sủng em.”

Ngược tra điềm sủng.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 7330/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 7227/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 71.212/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 71.111/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 70.210/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 70.109/11/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 6931/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 68.230/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 68.129/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 67.227/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 67.125/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 66.224/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 66.123/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 65.222/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 65.121/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 64.206/10/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 64.129/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 63.227/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 63.126/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 62.225/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 62.123/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 61.222/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 61.119/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 60.218/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 60.115/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 59.214/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 59.112/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 58.211/09/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 58.131/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 57.229/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 57.125/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 56.224/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 56.122/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 55.220/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 55.118/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 54.212/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 54.107/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 53.205/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 53.104/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 52.203/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 52.102/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 5101/08/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 50.228/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 50.127/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 49.223/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 49.122/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 48.220/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 48.119/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 47.218/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 47.117/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 46.216/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 46.115/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 45.211/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 45.110/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 44.208/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 44.107/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 43.205/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 43.104/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 42.203/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 42.103/07/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 41.229/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 41.128/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 40.225/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 40.124/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 39.223/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 39.122/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 38.221/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 38.120/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 37.218/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 37.117/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 36.216/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 36.115/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 35.208/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 35.107/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 34.205/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 34.104/06/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 33.228/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 33.126/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 32.221/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 32.120/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 31.219/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 31.119/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 30.210/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 30.109/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 29.206/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 29.105/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 28.201/05/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 28.130/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 27.225/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 27.123/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 26.221/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 26.120/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 25.218/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 25.113/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 24.211/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 24.109/04/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 23.226/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 23.125/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 22.223/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 22.122/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 21.219/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 21.116/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 20.211/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 20.110/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 19.208/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 19.107/03/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 18.227/02/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 18.126/02/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 17.222/02/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 17.121/02/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 16.202/02/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 16.127/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 15.225/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 15.225/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 15.124/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 14.223/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 14.120/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 13.219/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 13.118/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 12.217/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 12.115/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 11.206/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 11.105/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 10.204/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 10.103/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 9.202/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 9.101/01/2020
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 8.231/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 8.128/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 7.227/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 7.126/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 6.225/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 6.124/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 5.223/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 5.122/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 4.221/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 4.120/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 3.219/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 3.118/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 2.217/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 2.116/12/2019
Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam – Chap 113/12/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng