#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyenv1.com
Ngày thêm: 09/07/2015

Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max, EQ=0. Ngay từ đầu tiên đã bị hắn đưa vào oồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng hắn lại nói: “Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền”…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9504/01/2017
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9429/12/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9321/12/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9214/12/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9108/12/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 9001/12/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8924/11/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8818/11/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8710/11/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8603/11/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8528/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8421/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8315/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8208/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8107/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 8007/10/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7930/09/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7821/09/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7714/09/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7607/09/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7531/08/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7424/08/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7317/08/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7214/08/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7107/08/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 7027/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6920/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6816/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6707/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6604/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6501/07/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6425/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6322/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6215/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6114/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 6012/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5911/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5805/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5703/06/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5627/05/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5523/05/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5420/05/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5315/05/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5211/05/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5124/04/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 5018/04/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4914/04/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4806/04/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4731/03/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4623/03/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4518/03/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4417/03/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4316/03/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4221/02/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4118/02/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 4002/02/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3928/01/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3823/01/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3721/01/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3613/01/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3504/01/2016
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3427/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3326/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3222/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3118/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 3008/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2902/12/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2823/11/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2716/11/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2615/11/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2512/11/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2427/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2326/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2225/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2124/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 2023/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1915/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1810/10/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1728/09/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1620/09/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1513/09/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1406/09/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1331/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1224/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1116/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 1013/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 909/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 806/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 703/08/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 630/07/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 527/07/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 423/07/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 321/07/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 215/07/2015
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh – Chap 109/07/2015

Bình luận