Nam Thần Là Quái Vật

Nam Thần Là Quái Vật

Tên khác: Không có
Tác giả: Allegra liEGUO
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Nguyệt
Ngày thêm: 17/06/2016

 
 

“Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng——- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ……… thật sự có ma đó!” —– tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 5415/08/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 5307/05/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 5207/04/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 5106/04/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 5006/04/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4904/04/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4817/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4716/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4616/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4504/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4403/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4303/03/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4208/02/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4106/02/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 4016/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3914/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3812/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3712/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3608/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3506/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3404/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3302/01/2017
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3231/12/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3117/12/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 3026/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2925/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2821/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2720/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2619/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2518/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2418/10/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2321/09/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2220/09/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2120/09/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 2017/09/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1917/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1817/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1715/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1607/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1506/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1405/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1304/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1203/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1102/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 1001/07/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 929/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 827/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 725/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 623/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 521/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 419/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 317/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 217/06/2016
Nam Thần Là Quái Vật – Chap 117/06/2016

Bình luận