#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Ngư Mạn Xã
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mèo Con Không Biết Chữ
Ngày thêm: 19/06/2018

Dương Trình một kẻ nghèo hèn bị bạn gái đánh đập thê thảm, rồi uống rượu say trong rừng. Anh vô tình bị một mỹ nữ cương thi hút máu, sau đó bị biến thân thành cương thi với siêu năng lực. Ngày hôm sau trong đám cướp mặc đồng phục, được ông chủ chú ý và đề xuất để làm một vệ sĩ cá nhân cho Diệp Tuyên Lâm, con gái của một phú bà Sở phu nhân, và phu phục được một thú cưng nhỏ Sữa Cầu.

Sau khi đăng ký nhập học, thì đã phải gặp sự khiêu khích và thử thách ở trường, cùng thời Diệp Tuyên Lâm đang gặp phải một nguy hiểm lớn…

Fanpage: fb.com/MCKBC.3303.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12820/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12720/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12620/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12519/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12418/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12318/04/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12223/02/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12123/02/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 12023/02/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11923/02/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11823/02/2020
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11704/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11604/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11504/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11404/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11304/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11204/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11104/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 11004/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10904/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10804/11/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10708/09/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10605/09/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10505/09/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10414/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10314/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10213/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10113/08/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 10007/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9907/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9807/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9707/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9607/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9507/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9407/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9307/07/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9212/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9112/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 9012/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8912/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8812/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8712/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8609/06/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8513/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8413/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8313/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8213/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8113/05/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 8022/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7922/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7822/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7722/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7622/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7522/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7422/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7322/04/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7228/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7128/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 7024/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6924/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6811/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6711/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6611/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6511/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6411/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6301/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6201/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6101/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 6001/03/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5913/02/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5813/02/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5713/02/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5622/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5522/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5422/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5322/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5214/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5114/01/2019
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 5031/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4931/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4831/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4731/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4631/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4517/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4417/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4317/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4217/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4117/12/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 4020/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3920/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3820/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3720/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3620/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3520/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3420/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3307/10/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3228/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3120/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 3020/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2913/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2813/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2706/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2606/09/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2530/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2430/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2323/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2216/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2116/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 2016/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1916/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1816/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1708/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1602/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1502/08/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1425/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1325/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1218/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1116/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 1011/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 909/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 804/07/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 730/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 630/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 530/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 430/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 328/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 221/06/2018
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ – Chap 119/06/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng