Mỹ Nhân Làm Tướng

Mỹ Nhân Làm Tướng

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tố Nhi, www.a3manga.com
Ngày thêm: 03/08/2016

 
 

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3716/04/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3611/04/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3531/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3423/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3316/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3214/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3111/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3009/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2908/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2805/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2703/03/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2628/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2526/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2425/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2323/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2221/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2118/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2017/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1913/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1812/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1711/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1610/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1507/02/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1420/01/2017
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1329/10/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1218/10/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1118/10/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1006/10/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 928/09/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 821/09/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 714/09/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 607/09/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 531/08/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 423/08/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 316/08/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 209/08/2016
Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 103/08/2016

Bình luận

CMD368 Đóng