My Heart Is Beating

My Heart Is Beating

Tên khác: Không có
Tác giả: Ha Il-kwon
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 18/06/2014

 
 

Câu chuyện tình yêu, đam mê tuổi học trò! Khá hài và bựa =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận