#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mùa Hè Năm Đó, Em

Mùa Hè Năm Đó, Em

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Phượng Vũ Đài
Ngày thêm: 20/06/2018

  • Còn nhớ rõ tôi không?
  • A… Cậu chẳng phải là lớp trưởng của chúng ta sao?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận