#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 17/07/2019

Tôi tên Lâm Thiển, năm nay 19 tuổi, vốn là một cô sinh viên đại học bình thường ở thế kỷ 21. 3 ngày trước, lúc tôi và bạn trai đi hẹn hò, vô tình gặp phải một tai nạn xe khốc liệt, đến khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã xuyên không rồi. Tôi trở thành một cô bé 3 tháng tuổi…

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7819/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7718/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7617/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7512/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7411/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7308/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7203/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7103/01/2020
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 7031/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6929/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6828/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6727/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6622/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6521/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6420/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6315/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6212/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6112/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 6006/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5906/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5806/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5701/12/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5630/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5530/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5424/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5323/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5222/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5117/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 5016/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4915/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4810/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4709/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4608/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4504/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4402/11/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4331/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4227/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4126/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 4025/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3919/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3818/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3716/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3613/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3512/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3411/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3306/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3205/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3104/10/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 3029/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2928/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2823/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2720/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2619/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2519/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2417/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2317/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2217/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2114/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 2013/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1907/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1804/09/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1731/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1630/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1522/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1420/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1318/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1214/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1106/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 1005/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 901/08/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 830/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 729/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 628/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 524/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 421/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 319/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 217/07/2019
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua – Chap 117/07/2019

Bình luận