Mộng Mơ Đầu Đời

Mộng Mơ Đầu Đời

Tên khác: Kyou, Koi Wo Hajimemasu
Tác giả: Minami Kanan
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: 360kpop Manga Team
Ngày thêm: 03/11/2015

 
 

Một anh chàng đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng
Một cô nàng mọt sách đúng nghĩa, mang phong cách của một cô nàng lỗi thời
Tất nhiên là sẽ không hề dễ dàng cho cả hai để đến được với nhau
Chuyện tình yêu của hai người sẽ như thế nào???

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 99.503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 9003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 8003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 7003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 6003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 5003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 4003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 3003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 2003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1103/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 1003/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 903/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 803/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 703/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 603/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 503/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 403/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 303/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 203/11/2015
Mộng Mơ Đầu Đời – Chap 103/11/2015

Bình luận