Mitsukoi Honey

Mitsukoi Honey

Tên khác: Honey Love
Tác giả: YAGAMI Rina
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Cáo Gia Tộc - Fox Family, Luv manga
Ngày thêm: 21/05/2015

 
 

“Tất cả các cô gái có thể trở nên dễ thương”

Thật là một lời nói dối …yuni nghĩ. Điều đó Yuni có thể thay đổi như thế này là vì anh em mới cô đã thông qua cuộc hôn nhân thứ hai của cha cô, Yamato và Hiroto, người đã thuyết phục mình để thực hiện trong cuộc thi thử giọng.

Nhưng Hiroto thú nhận Yuni, người trước đây đã bị bắt nạt cho cô “lóc mặt”, vì vậy cô quyết tâm trở thành dễ thương! Điều gì sẽ là kết luận cho tình yêu và cuộc thi thử giọng?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận