#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mạt Thế Phàm Nhân

Mạt Thế Phàm Nhân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 17/02/2019

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 12318/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 12216/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 12116/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 12012/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11910/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11808/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11706/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11606/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11506/07/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11430/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11330/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11226/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11126/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 11022/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10921/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10821/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10718/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10616/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10514/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10413/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10310/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10208/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10106/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 10004/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9902/06/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9831/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9729/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9627/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9526/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9425/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9324/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9224/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9122/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 9021/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8921/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8819/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8617/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8516/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8415/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8315/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8213/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8112/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 8011/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7910/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7809/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7708/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7606/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7505/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7404/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7303/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7203/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7101/05/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 7030/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6929/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6828/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6727/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6626/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6525/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6424/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6323/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6222/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6121/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 6020/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5919/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5818/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5717/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5616/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5515/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5414/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5313/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5212/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5111/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 5010/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4909/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4808/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4707/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4607/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4505/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4403/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4302/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4201/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4101/04/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 4030/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3929/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3828/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3727/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3626/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3525/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3424/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3323/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3222/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3121/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 3020/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2919/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2818/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2717/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2616/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2515/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2414/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2313/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2212/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2111/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 2010/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1909/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1808/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1707/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1606/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1505/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1404/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1303/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1202/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1102/03/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 1028/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 927/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 826/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 725/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 624/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 523/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 421/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 320/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 219/02/2019
Mạt Thế Phàm Nhân – Chap 117/02/2019

Bình luận