Mar

Mar

Tên khác: Marchen Awakens Romance, Marchen Heaven
Tác giả: Anzai Nobuyuki
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 10/09/2014

 
 

Ginta là học sinh năm thứ 2 cao trung, có thể chất yếu ớt (thị lực cả 2 mắt là 0,1/10 vì chơi game quá nhiều) nên hay bị bạn bè bắt nạt. Ginta luôn có những giấc mơ về những điều kỳ diệu và thường thả hồn mình bay đến các vùng đất xa xôi, bí ẩn. Rồi một ngày kia, cậu được con quái vật mang đến thế giới mà cậu thường mơ thấy: Thiên Đường Thần Tiên…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Mar – Chap 16111/09/2014
Mar – Chap 16011/09/2014
Mar – Chap 15911/09/2014
Mar – Chap 15811/09/2014
Mar – Chap 15711/09/2014
Mar – Chap 15611/09/2014
Mar – Chap 15511/09/2014
Mar – Chap 15411/09/2014
Mar – Chap 15311/09/2014
Mar – Chap 15211/09/2014
Mar – Chap 15111/09/2014
Mar – Chap 15011/09/2014
Mar – Chap 14911/09/2014
Mar – Chap 14811/09/2014
Mar – Chap 14711/09/2014
Mar – Chap 14611/09/2014
Mar – Chap 14511/09/2014
Mar – Chap 14411/09/2014
Mar – Chap 14311/09/2014
Mar – Chap 14211/09/2014
Mar – Chap 14111/09/2014
Mar – Chap 14011/09/2014
Mar – Chap 13911/09/2014
Mar – Chap 13811/09/2014
Mar – Chap 13711/09/2014
Mar – Chap 13611/09/2014
Mar – Chap 13511/09/2014
Mar – Chap 13411/09/2014
Mar – Chap 13311/09/2014
Mar – Chap 13211/09/2014
Mar – Chap 13111/09/2014
Mar – Chap 13011/09/2014
Mar – Chap 12911/09/2014
Mar – Chap 12811/09/2014
Mar – Chap 12711/09/2014
Mar – Chap 12611/09/2014
Mar – Chap 12511/09/2014
Mar – Chap 12411/09/2014
Mar – Chap 12311/09/2014
Mar – Chap 12211/09/2014
Mar – Chap 12111/09/2014
Mar – Chap 12011/09/2014
Mar – Chap 11911/09/2014
Mar – Chap 11811/09/2014
Mar – Chap 11711/09/2014
Mar – Chap 11611/09/2014
Mar – Chap 11511/09/2014
Mar – Chap 11411/09/2014
Mar – Chap 11311/09/2014
Mar – Chap 11211/09/2014
Mar – Chap 11111/09/2014
Mar – Chap 11011/09/2014
Mar – Chap 10911/09/2014
Mar – Chap 10811/09/2014
Mar – Chap 10711/09/2014
Mar – Chap 10611/09/2014
Mar – Chap 10511/09/2014
Mar – Chap 10411/09/2014
Mar – Chap 10311/09/2014
Mar – Chap 10211/09/2014
Mar – Chap 10111/09/2014
Mar – Chap 10011/09/2014
Mar – Chap 9911/09/2014
Mar – Chap 9811/09/2014
Mar – Chap 9711/09/2014
Mar – Chap 9611/09/2014
Mar – Chap 9511/09/2014
Mar – Chap 9411/09/2014
Mar – Chap 9311/09/2014
Mar – Chap 9211/09/2014
Mar – Chap 9111/09/2014
Mar – Chap 9011/09/2014
Mar – Chap 8911/09/2014
Mar – Chap 8811/09/2014
Mar – Chap 8711/09/2014
Mar – Chap 8611/09/2014
Mar – Chap 8511/09/2014
Mar – Chap 8411/09/2014
Mar – Chap 8311/09/2014
Mar – Chap 8211/09/2014
Mar – Chap 8111/09/2014
Mar – Chap 8010/09/2014
Mar – Chap 7910/09/2014
Mar – Chap 7810/09/2014
Mar – Chap 7710/09/2014
Mar – Chap 7610/09/2014
Mar – Chap 7510/09/2014
Mar – Chap 7410/09/2014
Mar – Chap 7310/09/2014
Mar – Chap 7210/09/2014
Mar – Chap 7110/09/2014
Mar – Chap 7010/09/2014
Mar – Chap 6910/09/2014
Mar – Chap 6810/09/2014
Mar – Chap 6710/09/2014
Mar – Chap 6610/09/2014
Mar – Chap 6510/09/2014
Mar – Chap 6410/09/2014
Mar – Chap 6310/09/2014
Mar – Chap 6210/09/2014
Mar – Chap 6110/09/2014
Mar – Chap 6010/09/2014
Mar – Chap 5910/09/2014
Mar – Chap 5810/09/2014
Mar – Chap 5710/09/2014
Mar – Chap 5610/09/2014
Mar – Chap 5510/09/2014
Mar – Chap 5410/09/2014
Mar – Chap 5310/09/2014
Mar – Chap 5210/09/2014
Mar – Chap 5110/09/2014
Mar – Chap 5010/09/2014
Mar – Chap 4910/09/2014
Mar – Chap 4810/09/2014
Mar – Chap 4710/09/2014
Mar – Chap 4610/09/2014
Mar – Chap 4510/09/2014
Mar – Chap 4410/09/2014
Mar – Chap 4310/09/2014
Mar – Chap 4210/09/2014
Mar – Chap 4110/09/2014
Mar – Chap 4010/09/2014
Mar – Chap 3910/09/2014
Mar – Chap 3810/09/2014
Mar – Chap 3710/09/2014
Mar – Chap 3610/09/2014
Mar – Chap 3510/09/2014
Mar – Chap 3410/09/2014
Mar – Chap 3310/09/2014
Mar – Chap 3210/09/2014
Mar – Chap 3110/09/2014
Mar – Chap 3010/09/2014
Mar – Chap 2910/09/2014
Mar – Chap 2810/09/2014
Mar – Chap 2710/09/2014
Mar – Chap 2610/09/2014
Mar – Chap 2510/09/2014
Mar – Chap 2410/09/2014
Mar – Chap 2310/09/2014
Mar – Chap 2210/09/2014
Mar – Chap 2110/09/2014
Mar – Chap 2010/09/2014
Mar – Chap 1910/09/2014
Mar – Chap 1810/09/2014
Mar – Chap 1710/09/2014
Mar – Chap 1610/09/2014
Mar – Chap 1510/09/2014
Mar – Chap 1410/09/2014
Mar – Chap 1310/09/2014
Mar – Chap 1210/09/2014
Mar – Chap 1110/09/2014
Mar – Chap 1010/09/2014
Mar – Chap 910/09/2014
Mar – Chap 810/09/2014
Mar – Chap 710/09/2014
Mar – Chap 610/09/2014
Mar – Chap 510/09/2014
Mar – Chap 410/09/2014
Mar – Chap 310/09/2014
Mar – Chap 210/09/2014
Mar – Chap 110/09/2014

Bình luận