#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 13/06/2019

Để cứu thế giới, ta chỉ có thể nhận nam chủ làm đồ đệ! Chỉ là sao nam chủ lại khác hẳn với kiếp trước? Làm nũng, mè nheo, một lòng vì ta, một con chó con ngây thơ, dễ xấu hổ. Nếu ngươi đã ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế, thì vi sư đành tiện tay nuôi dưỡng đồ đệ vậy! Chỉ là… nghịch đồ! Ai, ai bảo ngươi gặm lên trên!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21924/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21823/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21717/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21616/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21509/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21404/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21303/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21202/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21101/10/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 21026/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20925/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20819/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20718/09/2020
Huynh Khống Công Tước Gả Không Được – Chap 109.212/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20612/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20511/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20405/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20304/09/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20229/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20128/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 20022/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19921/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19816/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19715/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19614/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19508/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19407/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19301/08/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19231/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19125/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 19024/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18918/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18817/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18711/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18610/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18504/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18403/07/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18327/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18226/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18125/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 18020/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17919/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17813/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17712/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17606/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17505/06/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17430/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17329/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17223/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17122/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 17016/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16915/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16809/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16708/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16603/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16502/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16401/05/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16325/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16224/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16118/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 16017/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15911/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15810/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15704/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15603/04/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15528/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15427/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15321/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15220/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15114/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 15013/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14907/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14806/03/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14729/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14628/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14522/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14421/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14315/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14214/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14108/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 14007/02/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13928/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13828/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13728/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13625/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13524/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13418/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13317/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13211/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13110/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 13004/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12903/01/2020
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12828/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12727/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12621/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12520/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12414/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12313/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12207/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12106/12/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 12030/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11929/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11823/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11722/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11616/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11515/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11409/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11308/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11202/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11101/11/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 11026/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10925/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10819/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10718/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10612/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10511/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10404/10/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10329/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10228/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10127/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 10022/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9921/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9820/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9715/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9614/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9513/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9408/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9307/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9206/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9101/09/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 9031/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8930/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8825/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8724/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8623/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8518/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8417/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8317/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8211/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8110/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 8009/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7904/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7803/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7702/08/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7628/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7527/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7426/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7321/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7221/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7119/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 7016/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6914/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6814/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6713/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6613/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6512/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6412/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6312/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6211/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6111/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 6011/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5910/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5810/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5710/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5609/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5509/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5409/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5308/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5208/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5108/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 5007/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4907/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4807/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4706/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4606/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4506/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4406/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4305/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4205/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4105/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 4004/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3904/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3804/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3703/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3603/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3502/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3402/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3302/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3201/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3101/07/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 3030/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2930/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2829/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2729/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2629/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2528/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2428/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2328/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2228/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2127/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 2027/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1926/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1826/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1725/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1625/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1524/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1423/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1323/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1223/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1122/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 1021/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 920/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 819/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 718/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 617/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 517/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 416/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 315/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 214/06/2019
Manh Sư Tại Thượng – Chap 113/06/2019

Bình luận