#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Mãng Hoang Ký

Mãng Hoang Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Gốc Cây, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: goccay.vn, hamtruyen.vn
Ngày thêm: 25/05/2014

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả.
Một bộ lạc chiến đấu với trời, đất, yêu ma để sinh tồn. Tu tiên phải trải qua tam tai cửu kiếp mới tu thành trường sinh bất lão.
Một thế giới tiên hiệp mênh mông rộng lớn đang dần mở ra trước mắt.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Mãng Hoang Kỷ – Chap 5126/06/2018
Mãng Hoang Kỷ – Chap 5005/06/2018
Mãng Hoang Ký – Chap 4912/05/2018
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4811/04/2018
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4715/03/2018
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4630/01/2018
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4510/10/2017
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4409/09/2017
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4309/08/2017
Mãng Hoang Kỷ – Chap 4203/07/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 4127/05/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 4005/05/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 3904/04/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 3806/03/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 3708/02/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 3606/01/2017
Mãng Hoang Ký – Chap 3501/12/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 3414/11/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 3323/10/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 3202/10/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 3120/09/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 3031/08/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 2908/08/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 2801/08/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 2728/07/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 2628/07/2016
Mãng Hoang Ký – Chap 2501/05/2015
Mãng Hoang Ký – Chap 2417/04/2015
Mãng Hoang Ký – Chap 2319/02/2015
Mãng Hoang Ký – Chap 2228/01/2015
Mãng Hoang Ký – Chap 2120/12/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 2030/11/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1930/11/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1829/11/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1716/11/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1608/10/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1526/09/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1424/08/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1320/08/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1204/08/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1104/08/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 1002/07/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 920/06/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 820/06/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 725/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 625/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 525/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 425/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 325/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 225/05/2014
Mãng Hoang Ký – Chap 125/05/2014

Bình luận