Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, a3manga.com
Ngày thêm: 28/04/2017

 

Nàng cười ngây ngô, Chỉ huy tiên sinh, ngài quen trâu già gặm cỏ non rồi phải không ? Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng dưới thân mình nói : lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ, Ừm, lão tử chỉ ăn thịt, hơn nữa chuyên ăn những miếng thịt tươi mới như nàng.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6724/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6620/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6519/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6414/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6310/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6209/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6105/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 6004/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5903/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5802/04/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5730/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5629/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5528/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5427/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5321/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5220/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5114/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 5011/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4902/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4801/03/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4728/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4627/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4523/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4413/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4310/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4209/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4108/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 4007/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3906/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3804/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3701/02/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3631/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3529/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3428/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3325/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3224/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3123/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 3022/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2920/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2819/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2718/01/2018
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2617/01/2018
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2521/12/2017
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2419/12/2017
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2316/12/2017
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2211/12/2017
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2109/12/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 2003/12/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1902/12/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1829/11/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1728/11/2017
Man Thê Hữu Độc Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1623/11/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1519/11/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1405/11/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1303/11/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1226/10/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1125/10/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 1030/09/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 928/09/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 821/09/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 709/08/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 621/07/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 516/07/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 414/07/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 323/06/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 202/05/2017
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên – Chap 128/04/2017

Bình luận