Magical Patissier Kosaki-chan

Magical Patissier Kosaki-chan

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 02/04/2015

 
 

Dựa trên nhân vật Nise Koi tác giả đã phóng tác ra một cốt truyện mới còn thế nào thì các bạn đọc sẽ thấy…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận