#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Mạch Thượng Hoa Khai

Mạch Thượng Hoa Khai

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Night Owl Translation Team & Tà Đạo Team
Ngày thêm: 14/09/2017

Hôm nay, ta đọc được câu thơ “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể thong thả quay về”. Vậy… gọi nó là “Mạch thượng hoa khai”…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận